Sveiki Atvykę... Įvadinis tekstas

1 (1).jpg, Rugs. 2019     Atraski Visas Savo Sąmonės Kerteles - Tik Per J.I.S. Ir Tik JAME...
     Kai Žinojimas ir Žinios Jau Nepadeda... Kai Mokslas Ir Technologijos Jau Užvaldė Ir Išdavė Tave... Kai Rankos Nusileido, Noras Dingo... Kai Viltis Ir Darna Dar Nėra Prikelta Per J.I.S. JAME...
     Mūsų Darbas Per ir Su J.I.S. - Jums - Dievo Sūnaus Kanale...

     J.I.S. Energetinis Koučingas, Unikalūs Psichoterapijos ir Psichologijos seansai J.I.S. Kanale, Dievo Sūnaus Ir Žemės Mokslų Medicininė Diagnostika - Naujos Kartos Atsivertimai Per J.I.S. JoJo ŽEME Tik JAME... :)

     Gyvenimas  yra išties labai puikus ir spalvingas, ne tik savo džiaugsmais, atradimais, įsivardinimais ir staigmenomis, kurias jis atneša Mums, bet ir dažnais kasdieniais išbandymais, kuriuos jis duoda kiekvienam Mūsų...
     Supraskime... Mūsų požiūris į gyvenimą labai priklauso nuo to, kaip Mes žiūrime į vienus ar kitus dalykus..., kaip Mes juos suvokiame, priimame ar toleruojame..., kokias išvadas Mes padarome esant vienai ar kitai situacijai..., kokias tiesas keičiame ar paliekame bei pasipildome ar patiksliname joms pasikeitus kasdiene Mūsų rutina...

     Žinoma, visi Mes esame susidūrę su žmonėmis, kurie nežiūrint į tai, kas jiems nutiktų, linkę pabambėti, nuneigti ar pasiskųsti..., kurie, tarsi žiūri į tą patį Mūsų pasaulį, bet tik per tamsius ar užtamsintus akinius, ar tiesiog taip, kaip jiem yra labiau patogiau ar priimtina...
     Visi Mes taip pat, be abejonės, esame sutikę tokių žmonių, kurie nežiūrint kas jiems nutiktų, visad pilni optimizmo, vilties, veržlumo ir sugeba išvysti šviesą net tikrojoje išbandymų tamsoje... Išties JoJo tamsa ir šviesa, blogis ir gėris egzistuoja ir yra tik mūsų suvokimo, pasirinkimo bei įsivardinimo sau, nusistatymo ar atmetimo vaisius...

     Visa tai, kas vyksta Mums ir su Mumis, Mes galime traktuoti kaip kliūtis, negandas, praradimus ar kažkokius nemalonius įvykius gyvenime..., kaip nepageidaujamą trukdį ar stabdį..., nepatogumą ar išdavystę..., bet, taip pat,  Mes galime į  visa tai žiūrėti, kaip į Mums suteiktą naują JoJo galimybę, "šansą" ar išskirtinumą, privilegiją, pamatyti įvykius iš kitos pusės, kitos šalies..., galbūt atsitraukti, išgirsti, suklusti ir stabtelti..., gal pagalvoti ir susimąstyti minutėlę...,  ką aš darau? kodėl darau? kam visa tai? kodėl blogai? Ir... Ar tai išties mano? Ar tai aš? Ar tai tas kelias kuriuo turiu eiti? Ar ir kiek viso to man reikia? Ką aš galiu per tai išmokti? Ką atrasti naujai? Ką pakeisti ir įsivardinti naujai? Tik iš šios situacijos mokytis, tik dabartyje, ar vėliau pritaikius tai privalau keisti? Ką ir kiek? Kame?
     Visa tai juk ir skatina Mūsų tobulėjimą..., Mūsų asmenybės vystymąsi..., Mūsų Dvasingumo augimą ir puoselėjimą Per J.I.S. tik JAME...

     Tad Sakau Šiandien Visiems... Mes visi galime tapti išties visai kitokiais..., kokiais Mes norime, galime ir turime būti JAME..., bet, kad taip įvyktų jau rytoj ar šia diena ateityje, Mes turime dirbti, skalsiai, atsakingai ir su viltimi, meilėje bei JoJo Tiesoje su Savimi, su aplinka, su mintimis, siekiais, prasmėmis bei vertybėmis... SACRATUS / P.R.E.I.K. Koučinimas Visais atvejais 100 iš 100 čia, dabar ir dabartyje Jau gali Jums padėti Per J.I.S. tik JAME...... :)